Velkommen til MinADHD

MinADHD er et internettbasert mestringsprogram for voksne med ADHD.

Påmeldingsstopp

Takk for din interesse i MinADHD. Det har vært et stort engasjement og vilje til å delta i studiet. Vi har nå nådd antallet deltakere som kan være med i denne runden. Det vil derfor ikke lengre være mulig å melde seg på.

For allerede påmeldte

Den 15. mars 2021 starter vi opp forskningsprosjektet hvor målet er å undersøke effekten og nytten av MinADHD. Dersom du allerede har meldt deg på, vil vi kontakte deg på telefon innen 23. april 2021 og stille deg noen ytterlige spørsmål for å undersøke om selvhjelpsprogrammet passer for deg.

Hvordan er det å delta?

Nora forteller om hvordan det kan oppleves å delta i et mestringsprogram som er rettet mot oppmerksomhetsvansker.

Allerede deltaker?