Hvem passer MinADHD for?

De som har meldt seg på blir ringt av forskningsteamet innen 9. april 2021. Programmet er gratis og du kan avslutte det når du ønsker. 

Hvem passer MinADHD for?

 Vi søker deg som:

  • Er over 18 år
  • Har en ADHD diagnose
  • Kan lese og skrive norsk 
  • Har tid til å være med i studien våren eller sommeren 2021

Du kan ikke bli med hvis du:

  • Går i en annen psykologisk behandling
  • Har en pågående alvorlig psykisk lidelse, slik som alvorlig depresjon, psykose, rusmisbruk eller suicidale tanker og planer. 

Starttidspunkt for din deltakelse

De som blir med i studien starter enten

  • A: rett på programmet
  • B: venter i 3-4 måneder før de starter med mestringsprogrammet.