Om MinADHD

Hvordan fungerer MinADHD?

Mestringsprogrammet varer i 7 uker og har som mål å styrke mestring av ADHD symptomer i hverdagen. I programmet får du tilgang til ulike verktøy som kan bidra til å bedre fokus, minske stress og styrke kontrollen over egne tanker og følelser. Du vil også få innsikt i andres erfaring med ADHD. I programmet vil man ukentlig få tildelt en ny modul i over syv uker.

MinADHD inneholder de følgende modulene:  

Modul 1: Start​

 • Informasjon om treningsprogrammet
 • Mine mål

Modul 2: Pust​

 • Informasjon om pusten som et verktøy for fokus  
 • Øvelser

Modul 3: Stopp

 • Informasjon om oppmerksomhet​
 • Informasjon om hyperfokus og ’autopiloten’
 • Øvelser

Modul 4: Planlegging

 • Informasjon om planlegging og organisering 
 • Strategier for planlegging og organisering 

Modul 5: Følelser

 • Informasjon om følelser og betydningen av dem. 
 • Følelsesregulering 
 • Øvelser

Modul 6: Aksept 

 • Informasjon om aksept og selvmedfølelse 
 • Øvelser

Modul 7: Avslutning

 • Oppsummering av modulene
 • Planlegging av veien videre

Hva er en modul?

Hver modul består av informasjon, historier, videoer, øvelser, loggføring og spørreskjema. Nedenfor kan du lese mer om hver av de ulike delene. 

Informasjon

Hver modul starter med informasjon om temaet for modulen. I modul 1 vil du for eksempel få informasjon om pusten og hvordan denne benyttes for å øke fokus.  

Historier og videoer

Mange forteller oss at de har utbytte av å høre om andres erfaringer med ADHD. Hver modul inneholder derfor historier og videoer. Disse historiene baserer seg på voksne med ADHD sine erfaringer og klinisk erfaring. I videoene gjenfortelles dette og spilles ut av skuespillere.

Øvelser

Alle moduler inneholder 2-3 øvelser. Du trenger ikke å gjennomføre alle øvelsene. Noen ganger kan det være en øvelse som ikke passer for deg. Det er greit! Vi tilbyr forskjellige øvelser, og du kan bestemme hvilken av dem som er mest nyttig for deg. På denne måten har du kontroll over ditt eget treningsprogram. 

Loggføring

Du vil også bli bedt om å loggføre de gangene du trener på øvelsene. Å loggføre hjelper deg å holde en oversikt over fremgangen din og det vil gjøre deg mer bevisst på effekten av de forskjellige øvelsene.

Spørreskjema

Hvis du deltar i prosjektet vil du få svare på spørreskjema både før og etter programmet, og ved oppfølging etter 3 måneder. Spørreskjemaene ligger i portalen og du vil bli varslet når det er tid for å fylle dem ut.