Om oss

Om MinADHD

MinADHD ble utviklet av en gruppe bestående av psykologer, kliniske forskere, IT-forskere og erfaringseksperter. Programmet bygger på effektive generelle prinsipper fra kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi og goal management training. Spesielt har vi hatt stor nytte av innspill fra voksne som har en ADHD diagnose i utviklingen av dette programmet.  

Robin Kenter

Postdoktor, forsker

Robin har en doktorgrad i klinisk psykologi og har i 8 år utviklet og forsket på veiledet internettbehandling for voksne med forskjellige psykiske lidelser.

Tine Nordgreen

Psykologspesialist og førsteamanuensis

Tine Nordgreen er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Institutt for Klinisk psykologi  ved Universitetet i Bergen. Hun har i 10 år forsket på veiledet internettbehandling for mennesker med angst og depresjon og har vært med på å opprette internett klinikker for psykiske lidelser i Norge. Tine leder nå et større prosjekt som omhandler bruk av teknologi for å behandle psykiske lidelser

Anne Synnøve Samdal Thomassen

Spesialsykepleier

Anne Synnøve er utdannet psykiatrisk sykepleier og har vært ansatt ved forskningsavdelingen, Helse Bergen siden 2011. Hun jobber nå innenfor ulike forskningsprosjekter i INTROMAT, deriblant MinADHD.

Adrian Schønning

Psykologistudent og studentstipendiat

Adrian er student ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er interessert i internettbehandling av psykiske lidelser og har blitt tildelt et forskningsstipend fra Norges Forskningsråd for å jobbe med MinADHD og INTROMAT.

Astri J Lundervold

Psykologspesialist og professor

Astri J. Lundervold arbeider som spesialist i klinisk nevropsykologi ved Nevropsykologisk poliklinikk, Universitetet i Bergen. På bakgrunn av sin kliniske og forskningsmessige erfaring/kunnskap ønsker hun gjennom MinADHD å bidra til et tilbud om psykologisk behandling tilpasset mennesker med kognitive og emosjonelle utfordringer.

Emilie Sektnan Nordby

Psykolog

Emilie er utdannet psykolog og jobber med MinADHD innenfor INTROMAT prosjektet. Hun skal starte opp sin doktorgrad i juli 2020 hvor hun skal undersøke emosjonell fungering hos ungdom og voksne med ADHD.

Frode Guribye

Professor i Informasjonsvitenskap

Frode Guribye er professor i Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Frode har organisert samarbeidsmøter mellom klinikere, erfaringseksperter og teknologibransjen i utviklingen av MinADHD.

Eivind Flobak

Doktorgradsstipendiat i informasjonsvitenskap og interaksjonsdesigner

Eivind Flobak er stipendiat ved Universitetet i Bergen. I MinADHD har Eivind bidratt med webdesignet som brukes i treningsprogrammet.

INTROMAT

MinADHD er utviklet som en del av INTROMAT (INTROducing Mental health Through Adaptive Technology). Les mer om INTROMAT her: intromat.no