ADHD

Kjennetegn ved ADHD 

ADHD kjennetegnes av uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. I videoen under forteller Nora hvilke symptomer hun opplever og hvordan hun fikk ADHD diagnosen i voksen alder.

Nora er ikke alene med de symptomene hun har. Mange med ADHD opplever de samme eller lignende utfordringer som henne.

Det er ofte fokus på negative aspekter ved ADHD, men mange opplever også positive sider ved en ADHD diagnose. Mennesker med ADHD kjennetegnes ofte av flere av de følgende positive trekkene: 

  • Kreativ
  • Ærlig
  • Nysgjerrig
  • Energisk
  • Viljesterk
  • Sosial
  • Modig

ADHD hos voksne

Det er mange som tror at ADHD kun forekommer hos barn. Men i dag vet vi at symptomene ofte vedvarer inn i voksen alder. Selv om det er mange voksne som lever med en ADHD diagnose, er det få oppfølgingstilbud som er tilgjengelige etter at diagnosen er stilt. 

Det er derfor mange med ADHD som går inn i voksenlivet uten tilbud om hjelp til å takle utfordringer de møter i hverdagen, for eksempel på jobb, i studier, i forhold til andre eller i hverdagen generelt. Disse utfordringene kan til og med være større enn da de var barn. Da fikk de kanskje god støtte fra familie og skole. Når denne støtten faller bort i voksenlivet, kan problemene bli større selv om en opplever at ADHD symptomene er blitt mildere.